Licencja na busy

Licencja dla przewoźników z busami od 21 maja 2022 wymaga osoby zarządzającej transportem w firmie czy odpowiedniego kapitału na każde auto.

Już niedługo, bo od 21 lutego 2022 roku w życie wchodzi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z 15 lipca 2020 roku. Zmienia ono rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 oraz (UE) nr 1024/2012. Co to dokładnie znaczy?

W ramach tzw. pakietu mobilności wprowadzono kilka zmian w kwestii dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dużo do zrobienia będą mieli przewoźnicy wykorzystujący na przerzutach po Europie tzw. busy, czyli pojazdy z DMC do 3,5 tony. Istotne, że nowe przepisy wyznaczają granicę powyżej 2500 kg nie tylko dla pojedynczego samochodu dostawczego, ale też zespołu pojazdów. Rozporządzenie nie dotyczy też przewozu osób minibusami do 9 osób. z DMC do 3,5 tony.

Zabezpieczenie finansowe na każdego busa – 1800€ a potem 900€

Licencja na busy - certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych na busy

Polscy przewoźnicy mający w swojej flocie wyłącznie “międzynarodówki” od 2,5 tony do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej do 21 lutego 2022 roku muszą wykazać zdolność finansową, aby zapewnić, że dysponują oni środkami niezbędnymi do stałego i długoterminowego wykonywania przewozów drogowych rzeczy.

Przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że na jedno auto dysponuje środkami w wysokości co najmniej 1800 euro, a na każde kolejne po 900 euro.

Przykładowo przewoźnik mający np. flotę 10 międzynarodówek powinien mieć zabezpieczenie w postaci 9900€ (1800 EUR + 9 x 900 EUR).

Więcej o zabezpieczeniu finansowym na podstawie dotychczasowych przepisów mogą Państwo przeczytać na naszej stronie w zakładce „ Zabezpieczenie finansowe”. Wszystko wskazuje na to że dla busów będą podobne zasady.

Osoba zarządzająca transportem z certyfikatem kompetencji zawodowych

Przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy busami od 2,5 do 3,5 tony do 21 maja 2022 roku muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. Oznacza to, że poza wspomnianymi wyżej zabezpieczeniami finansowymi, ubiegający się o licencję nie może być np. osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym.

Do tego w firmie musi być osoba wyznaczona do zarządzania transportem a więc musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Więcej  na temat certyfikatu kompetencji zawodowych oraz współpracy w tym zakresie mogą Państwo przeczytać w zakładce „Certyfikat Kompetencji”.

Co istotne, do każdego pojazdu, którym będzie wykonywany transport zarobkowy po Europie, przewoźnik będzie musiał uzyskać wypis z licencji wspólnotowej – dokument ten kierowca może okazać np. w trakcie kontroli drogowej.

Koszty licencji CKZ na busy

Aktualnie koszt licencji międzynarodowej na 5 lat wynosi 4000 zł. Dodatkowo trzeba zapłacić 440 zł z wypisy z licencji dla każdego pojazdu. Dane te dotyczą dotychczasowych przewoźników powyżej 3,5 tony, ale nic nie wskazuje na to, że dla busów będą inne stawki.

Czeka nas więc nowelizacja “Ustawy o transporcie drogowym”, aby mogła ona objąć także busy wykonujące transport międzynarodowy. Przykładowo, jeżeli 23 maja 2022 roku przewoźnik będzie wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy dostawczakiem bez wymaganego zezwolenia lub licencji, waga naruszenia zakwalifikowana powinna być jako najpoważniejsze naruszenie (NN) zagrożone karą 12 000 złotych.

Przewidywana ścieżka uzyskania licencji transportowej do 3,5t dmc jest taka sama jak dla transportu ciężkiego.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze ostatecznego kształtu nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym. Na chwilę pisania tego artykułu jest ona w fazie konsultacji. Możemy przewidywać że jej ostateczny kształt poznamy w styczniu a wyrobienie nowej licencji na busy o DMC do 3,5t będzie możliwe prawdopodobnie dopiero w lutym.

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany  na temat aktualnej sytuacji związanej z nowymi przepisami skontaktuj się z nami.