OC przewoźnika / OC spedytora

Ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika) chroni Twoją firmę przed skutkami utracenia lub uszkodzenia transportu. OCP przenosi odpowiedzialność za straty na zakład ubezpieczeń w wyniku czego zlecający otrzymuje odszkodowanie. Korzystanie z OCP przez przewoźników jest powszechne jest to również najprostsza forma zabezpieczenia biznesu

Dlaczego warto wybrać OCP?

Ubezpieczanie OCP pomoże uchronić Twoją firmę w sytuacjach kryzysowych nie narażając płynności finansowej. Dzięki szerokiemu wachlarzowi klauzul dodatkowych dostosujesz ubezpieczenie do własnych potrzeb bez dodatkowych kosztów. Nasze ubezpieczenie bazuje na postanowieniach Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów.
Przykładowe klauzule:
 • Szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • Szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • Z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
 • Z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),
 • Za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
 • Za przewóz leków, AGD, części samochodowych i wiele innych.

W naszej ofercie posiadamy również ubezpieczenie OC dla spedytorów - OCS. Ubezpieczenie OCS cechuje zabezpieczenie spedytora, na wypadek pokrycia kosztów w skutek niewykonania, nienależytego wykonania usług spedycyjnych, szkód rzeczowych oraz za straty finansowe spowodowane opóźnieniem dostaw.

Razem dopasujemy zakres ubezpieczenia do twoich potrzeb.
Dzięki indywidualnie negocjowanym cenom zapewniamy najlepszy zakres ubezpieczenia w najlepszej cenie!

1.
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz, aby dowiedzieć się więcej.
2.
Wycenimy najlepiej na rynku
Nasz ekspert przygotuje wycenę
3.
100% zdalnie
Podpisz zdalnie umowę i dokonaj opłat

Tylko tyle potrzeba by poznać naszą szczegółową ofertę

Formularz OC Przewoźnika  Czy posiadałeś wcześniej takie ubezpieczenie ?

  Rodzaj transportu

  Przewożone towary

  Procentowa wartość przewozu innych towarów wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu wyrobów tytoniowych wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu wyrobów alkoholowych – wysokoprocentowych wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu wyrobów alkoholowych wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu sprzętu elektronicznego (telewizory, komputery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, audio Hi-Fi) wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu sprzętu elektronicznego wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu sprzętu AGD wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu samochodów, motocykli, quadów wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu części samochodowych / motocyklowych wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu art. spożywczych – szybko psujących się wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu art. spożywczych wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu żywych zwierząt wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu leków wśród wszystkich przewozów
  Procentowa wartość przewozu towarów ponadgabarytowych wśród wszystkich przewozów

  Ile pojazdów chcesz objąć ubezpieczeniem?

  Lista klauzul dodatkowych

  Formularz OC Spedytora   Suma gwarancyjna w dolarach