Transport krajowy do 3,5 tony

Transport krajowy do 3,5 tony – wymagania

Transport krajowy pojazdami do 3,5 tony jest kluczowym elementem polskiej logistyki, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymagania, jakie muszą spełniać firmy oraz kierowcy zajmujący się tym rodzajem transportu w Polsce.

Transport krajowy do 3,5 tony – wymagania podstawowe

Prawo jazdy

Aby prowadzić pojazd do 3,5 tony, kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B. Jest to podstawowy wymóg, który pozwala na prowadzenie samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Rejestracja działalności gospodarczej

Firmy zajmujące się transportem krajowym pojazdami do 3,5 tony muszą być zarejestrowane jako działalność gospodarcza. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka cywilna lub inna forma prawna. Rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zezwolenia i licencje

Firma świadcząca międzynarodowe usługi transportowe przewozu osób lub rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 2,5 do 3,5  musi posiadać licencję transportową. Dla transportu krajowego pojazdami do 3,5 tony licencja nie jest konieczna.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy

W Polsce kierowcy pojazdów do 3,5 tony nie są objęci tak rygorystycznymi przepisami dotyczącymi czasu pracy jak kierowcy ciężarówek powyżej 3,5 tony. Zaleca się jednak przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących odpoczynku, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach​.

Badania lekarskie i psychologiczne

Kierowcy wykonujący transport międzynarodowy muszą przejść badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy. W przypadku przewozów krajowych nie ma takiego wymogu, chyba że jest to wyraźnie wymagane przez pracodawcę lub przepisy wewnętrzne firmy​.

Licencja transportowa do 3,5 tony – szczegółowe wymagania

Licencja transportowa do 3,5 tony jest niezbędna dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi międzynarodowe usługi transportowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić firmy i osoby fizyczne ubiegające się o tę licencję.

Kiedy wymagana jest licencja transportowa?

Licencja transportowa jest wymagana dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi przewozu osób lub rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 2,5 do 3,5 tony w przypadku transportu międzynarodowego. W przypadku transportu krajowego do 3,5 tony licencja nie jest, co stanowi istotną różnicę. Należy również zauważyć, że jeżeli pojazd do 3,5 tony jedzie z przyczepką, tworząc zestaw pojazdów powyżej 3,5 tony, wymagana jest licencja na transport powyżej 3,5 tony, nawet na terenie kraju.

W przypadku tzw. transportu pomocniczego przedsiębiorca powinien posiadać zezwolenie na transport na potrzeby własne. Przykładem może być firma zajmująca się sprzedażą towarów, gdzie transport jest wliczony w cenę i nie stanowi podstawowej działalności.

Warto wspomnieć, że posiadanie licencji transportowej jest zalecane, nawet gdy nie jest to wymóg. Koszty uzyskania licencji są stosunkowo niewielkie, a jej posiadanie pozwala uniknąć sporów przy kontroli z Inspekcją Transportu Drogowego (ITD), czy aby napewno jest to transport jest prowadzony na potrzeb własne. Dodatkowo, posiadanie licencji umożliwia firmie oszczędności na trasach powrotnych, ponieważ pojazdy nie muszą wracać “na pusto”, ale mogą zabierać ładunki lub świadczyć usługi transportowe, gdy są wolne.

Procedura uzyskania licencji transportowej

  1. Rejestracja działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi zarejestrować działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  2. Złożenie wniosku. Wniosek o licencję transportową składa się do odpowiedniego organu – Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).
  3. Opłaty administracyjne. Przedsiębiorca musi uiścić opłaty związane z wydaniem licencji oraz wypisów z licencji. Koszty te mogą się różnić w zależności od liczby pojazdów i okresu ważności licencji​​.
  4. Zaświadczenia o niekaralności. Konieczne jest przedstawienie zaświadczeń o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób zarządzających transportem.

Dodatkowe wymagania

  • Dobra reputacja. Przedsiębiorca musi wykazać się dobrą reputacją, co oznacza brak skazań za poważne przestępstwa oraz brak naruszeń przepisów transportowych.
  • Baza eksploatacyjna. Firma musi dysponować odpowiednią bazą eksploatacyjną, czyli miejscem, gdzie pojazdy są parkowane, załadowywane, rozładowywane i serwisowane. Baza musi być przystosowana do prowadzenia działalności transportowej i posiadać odpowiednie zaplecze techniczne​​.
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Osoba zarządzająca transportem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Jeśli przedsiębiorca sam nie posiada takiego certyfikatu, musi zatrudnić lub nawiązać współpracę z osobą która ma certyfikat ​.
  • Zabezpieczenie finansowe do licencji transportowej. W tym przypadku różni się to trochę od zabezpieczenia finansowego dla pojazdów powyżej 3,5t. Powyżej 3,5 t jest wymagane 9 000 EUR na pierwszy pojazd i 5000 EUR na każdy kolejny, a w transporcie do 3.5 t jest to 1800 EUR na pierwszy pojazd i 900 EUR na każdy następny. Są do dość spore koszty, których jednak można uniknąć wykupując odpowiednią polisę.

Koszty licencji transportowej

Koszty uzyskania licencji transportowej mogą się różnić w zależności od liczby pojazdów i okresu ważności licencji. Przykładowe opłaty za wydanie licencji to: 1000 zł zezwolenie + 4000 zł licencja + 440 zł wypis ( robimy tyle wypisów ile jest aut można dodać że wypisy oryginalne powinny jeździć w autach bo za ich brak są kary). Dla przykładu przy 2 autach koszt to 5880 zł plus koszty certyfikatu, zabezpieczenia finansowego czy zaświadczeń z KRK.

Uzyskanie licencji transportowej do 3,5 tony wiąże się z przestrzeganiem szeregu wymogów prawnych i administracyjnych. Przedsiębiorcy muszą zarejestrować działalność, złożyć odpowiednie wnioski, opłacić wymagane opłaty oraz zapewnić, że spełniają wszystkie wymagania dotyczące dobrej reputacji, bazy eksploatacyjnej i kompetencji zawodowych.

Licencja transportowa do 3,5 tony – możliwość zakupu

Jeśli przedsiębiorca nie chce samodzielnie przechodzić przez cały proces uzyskiwania licencji, istnieje możliwość zakupu spółki z o.o. z licencją transportową. Kupno spółki z licencją może przyspieszyć rozpoczęcie działalności transportowej, ponieważ spółka ta posiada już wszystkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty.

Zakup gotowej spółki z licencją transportową niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie działalności bez konieczności przechodzenia przez długotrwały proces administracyjny. Spółka posiada już wszystkie niezbędne dokumenty, co eliminuje konieczność uzyskiwania ich samodzielnie. Dodatkowo, profesjonalna obsługa przy zakupie spółki z licencją minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w dokumentacji, które mogłyby wydłużyć proces uzyskiwania licencji.

Rozwiązuje to kilka kluczowych problemów. Po pierwsze, eliminuje złożoność procedur administracyjnych, które mogą być trudne do zrozumienia i przejścia dla nowych przedsiębiorców. Po drugie, zmniejsza ryzyko dodatkowych kosztów i opóźnień związanych z błędami w procesie uzyskiwania licencji. Wreszcie, dla nowych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie mają doświadczenia w branży transportowej, kupno spółki z licencją pozwala skorzystać z doświadczenia profesjonalistów, którzy przygotowali już niejedną spółkę do prowadzenia działalności.

Dodaj opinie pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top