Ubezpieczenie OCP – o co warto je rozszerzyć?

W branży transportowej każda nieprzewidziana sytuacja może prowadzić do poważnych strat finansowych. Dlatego ubezpieczenie OCP (Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika) jest swego rodzaju koniecznością, ale także mądrym posunięciem pod kątem zarządzania ryzykiem. OCP można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które zapewniają jeszcze szerszą ochronę. Oto kilka przykładów rozszerzeń, które są dostępne w naszej firmie i  mogą okazać się niezwykle korzystne

Ubezpieczenia OCP – jakie rozszerzenia możemy Ci zaproponować?

Towary niebezpieczne (ADR)

Przewożenie materiałów niebezpiecznych to duże wyzwanie. Substancje takie jak chemikalia, gazy czy materiały wybuchowe wymagają specjalistycznego podejścia i zgodności z przepisami ADR. Każdy błąd może prowadzić do poważnych wypadków i ogromnych kosztów.

Oferowane rozszerzenie obejmuje szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące. Dzięki tej klauzuli, przewoźnik zyskuje ochronę zgodnie z przepisami regulującymi przewóz takich towarów.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie przed wysokimi kosztami związanymi z wypadkami podczas przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Ochrona zgodna z międzynarodowymi regulacjami.
 • Większe zaufanie klientów przy przewozie towarów o wysokim ryzyku.

Szkody powstałe w wyniku rozboju

Transport cennych ładunków, takich jak elektronika, biżuteria czy sprzęt medyczny, zawsze wiąże się z ryzykiem rozboju. Nawet najbardziej ostrożni kierowcy mogą paść ofiarą zaplanowanej akcji przestępczej.

Ta klauzula zapewnia ochronę przed stratami spowodowanymi rozbojem. Jest to szczególnie ważne w przypadku przewozu cennych ładunków, które mogą być atrakcyjne dla złodziei.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie przed stratami finansowymi wynikającymi z kradzieży.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy.
 • Spokój ducha dla przewoźnika i klientów.

Przewóz żywych zwierząt

Przewożenie żywych zwierząt, takich jak konie, bydło czy egzotyczne zwierzęta, wymaga specjalnej troski i spełnienia wielu wymogów prawnych. Każdy błąd może prowadzić do stresu zwierząt, a nawet ich śmierci.

Rozszerzenie obejmuje szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt, z wyjątkiem tych wynikających z nieprzestrzegania przepisów lub instrukcji dotyczących transportu zwierząt. Przewoźnik musi dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia zwierząt wydane przez weterynarza.

Korzyści:

 • Ochrona przed stratami związanymi z przewozem zwierząt.
 • Spełnienie wymogów prawnych dotyczących transportu zwierząt.
 • Większa pewność i zaufanie klientów z branży rolniczej i zoologicznej.

Przewóz leków

Leki, zwłaszcza te wymagające kontrolowanej temperatury, są niezwykle wrażliwe na warunki transportu. Przerwa w chłodzeniu może skutkować utratą całej partii, co wiąże się z dużymi stratami finansowymi.

Rozszerzenie to dotyczy szkód powstałych podczas przewozu leków, szczególnie tych wymagających kontrolowanej temperatury. Obejmuje ono szkody spowodowane przerwą w chłodzeniu, pod warunkiem, że przerwa jest odpowiednio udokumentowana i trwała co najmniej dwie godziny.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia leków podczas transportu.
 • Spełnienie specyficznych wymogów dotyczących przewozu farmaceutyków.
 • Większa wiarygodność w oczach firm farmaceutycznych.

Palety, platformy i kontenery

Opakowania wielokrotnego użytku, takie jak palety, platformy i kontenery, są podstawą w logistyce. Uszkodzenie lub utrata tych opakowań może generować dodatkowe koszty i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Rozszerzenie to obejmuje szkody w opakowaniach wielokrotnego użytku, takich jak palety, platformy i kontenery. Ta klauzula jest szczególnie przydatna dla firm, które regularnie korzystają z takich opakowań do zabezpieczania towarów na czas transportu.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie przed kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonych opakowań.
 • Ochrona mienia służącego do transportu.
 • Zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z uszkodzeniem opakowań.

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie

Wypadki drogowe mogą prowadzić do rozlania lub rozsypania przewożonych towarów, które trzeba usunąć zgodnie z przepisami. Koszty związane z oczyszczaniem miejsca wypadku mogą być znaczne.

Rozszerzenie zapewnia zwrot kosztów związanych z usunięciem pozostałości po szkodzie, w tym kosztów utylizacji uszkodzonego towaru. Jest to istotne w przypadku przewozu towarów, które mogą powodować zanieczyszczenie środowiska.

Korzyści:

 • Pokrycie kosztów związanych z oczyszczeniem miejsca wypadku.
 • Zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z koniecznością utylizacji.
 • Spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Postój poza parkingami strzeżonymi

Nie zawsze możliwe jest zaplanowanie postojów wyłącznie na parkingach strzeżonych. Przerwy muszą być czasem realizowane w mniej zabezpieczonych miejscach. Oferowane rozszerzenie obejmuje ochronę przed szkodami powstałymi podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi, pod warunkiem, że postój jest zgodny z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców lub wynika z konieczności tankowania paliwa.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z kradzieży podczas postoju.
 • Elastyczność w planowaniu tras i postojów.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy.

Podniesienie lub wyciągnięcie środka transportu

Wypadki mogą zdarzyć się w najmniej oczekiwanych momentach, a koszty związane z podniesieniem lub wyciągnięciem uszkodzonego pojazdu mogą być bardzo wysokie. Oferowane rozszerzenie obejmuje koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu, który uległ wypadkowi podczas transportu, oraz koszty opłat parkingowych związanych z takim zdarzeniem.

Korzyści:

 • Pokrycie kosztów związanych z usunięciem pojazdu z miejsca wypadku.
 • Zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z dodatkowymi opłatami.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego firmy.

Rozszerzenie zakresu terytorialnego

Ekspansja na nowe rynki, takie jak Rosja, Ukraina czy Turcja, może wiązać się z dodatkowymi ryzykami. Konieczne jest zabezpieczenie działalności w nowych, często mniej stabilnych regionach. Oferowane rozszerzenie obejmuje szkody powstałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Turcji, a także poza Europą.

Korzyści:

 • Możliwość prowadzenia działalności na rynkach wschodnich i poza Europą.
 • Zabezpieczenie przed stratami związanymi z rozszerzonym zakresem działalności.
 • Zwiększenie możliwości biznesowych.

Transport pojazdów nowych lub używanych

Przewożenie nowych lub używanych pojazdów wymaga szczególnej ostrożności i precyzji. Uszkodzenia podczas transportu mogą prowadzić do znacznych strat finansowych i zaufania klientów. Oferowane rozszerzenie dotyczy szkód powstałych podczas transportu nowych lub używanych pojazdów mechanicznych.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia pojazdów podczas transportu.
 • Spełnienie wymogów dokumentacyjnych dotyczących stanu pojazdów.
 • Większa pewność i zaufanie klientów z branży motoryzacyjnej.

Transport pojazdów uszkodzonych

Przewożenie nowych lub używanych pojazdów wymaga szczególnej ostrożności i precyzji. Uszkodzenia podczas transportu mogą prowadzić do znacznych strat finansowych i zaufania klientów. Oferowane rozszerzenie dotyczy szkód powstałych podczas transportu nowych lub używanych pojazdów mechanicznych.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie przed dodatkowymi stratami podczas transportu uszkodzonych pojazdów.
 • Spełnienie wymogów dokumentacyjnych.
 • Większa pewność i zaufanie klientów.

Każde z tych rozszerzeń wymaga dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ale znacznie zwiększa zakres ochrony, dostosowując ubezpieczenie do specyficznych potrzeb przewoźnika. Rozważenie tych klauzul może pomóc w lepszym zabezpieczeniu firmy transportowej przed nieprzewidzianymi stratami i roszczeniami.

Decydując się na rozszerzenie polisy OCP, warto dokładnie przeanalizować specyfikę działalności i potencjalne ryzyka, aby wybrać najkorzystniejsze opcje ochrony. Dzięki temu przewoźnik zyska pewność, że jest przygotowany na wszelkie niespodziewane zdarzenia podczas transportu towarów.

Korzyści z rozszerzenia ubezpieczenia OCP

Rozszerzenie ubezpieczenia OCP o dodatkowe klauzule to mądry krok dla każdej firmy transportowej, który przynosi wiele praktycznych korzyści. Po pierwsze, chroni przed wysokimi kosztami związanymi z wypadkami i szkodami, które mogą zdarzyć się podczas transportu. Niezależnie od tego, czy chodzi o przewóz towarów niebezpiecznych, rozboje, czy przewóz żywych zwierząt, odpowiednie rozszerzenie polisy zapewnia, że przewoźnik nie będzie musiał pokrywać tych kosztów z własnej kieszeni.

Po drugie, rozszerzenie ubezpieczenia OCP pozwala spełniać międzynarodowe regulacje prawne, co jest szczególnie istotne w przypadku przewozów kabotażowych. Przewoźnicy mogą zyskać pewność, że ich działalność jest zgodna z przepisami, co z kolei zwiększa ich wiarygodność w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Kolejną korzyścią jest zwiększenie elastyczności operacyjnej firmy. Dzięki takim klauzulom jak ochrona przed szkodami powstałymi podczas postoju poza parkingami strzeżonymi czy zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, firma transportowa może swobodniej planować trasy i postoje, nie martwiąc się o ewentualne straty finansowe.

Rozszerzenie polisy OCP również zwiększa bezpieczeństwo finansowe firmy. Ochrona przed stratami wynikającymi z przewozu leków, pojazdów nowych lub uszkodzonych, a także zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, to tylko niektóre z możliwości, które minimalizują ryzyko finansowe związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Dodatkowo, taka polisa jest praktycznie wymogiem każdej firmy spedycyjnej zlecającej transport. Przed złożeniem zlecenia transportowego i przekazaniem towaru przewoźnikowi, klienci wymagają posiadania odpowiedniej polisy i weryfikują ją zarówno pod względem sumy ubezpieczenia, jak i zakresu.

Co bardzo ważne, ubezpieczenia OC Przewoźnika czy OC Spedytora są także weryfikowane przy rejestracji firm na największe giełdy transportowe, takie jak TRANS czy TIMO. Przewoźnik czy spedytor chcący korzystać z tych giełd musi posiadać taką polisę, która zostanie zweryfikowana przed dopuszczeniem ich do tych giełd.

W końcu, dzięki szerszemu zakresowi ochrony, firma może rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki, takie jak Rosja, Ukraina czy Turcja, co otwiera dodatkowe możliwości biznesowe. Posiadanie kompleksowego ubezpieczenia to także zwiększone zaufanie klientów, którzy widzą, że przewoźnik dba o bezpieczeństwo i jest przygotowany na wszelkie ewentualności.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że rozszerzenie ubezpieczenia OCP to inwestycja w stabilność i rozwój firmy transportowej, dająca spokój ducha i pewność, że firma jest dobrze chroniona przed różnorodnymi ryzykami, które mogą wystąpić w trakcie działalności.

Więcej o ubezpieczeniu OCP przeczytasz w

OC przewoźnika / OC spedytora

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Dodaj opinie pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top