Licencja spedycyjna

Licencja spedycyjna

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiedniej licencji, w tym wypadku licencji spedycyjnej. W poniższym artykule szczegółowo wyjaśniamy, co to jest licencja spedycyjna, jakie są różnice między licencją spedycyjną a transportową, kiedy jest ona potrzebna, jakie są wymagania i dokumenty są potrzebne do jej uzyskania, gdzie i jak można złożyć wniosek, a także jaki jest jej koszt i jaki jest czas oczekiwania na wydanie tej licencji.

Co to jest licencja spedycyjna?

W praktyce licencja spedycyjna to dokument, który musi posiadać każda firma, która chce legalnie działać jako pośrednik w organizacji transportu towarów. Dzięki tej licencji firmy spedycyjne mogą legalnie organizować transport, zarządzać łańcuchem dostaw, a także odpowiadać za optymalizację tras i warunków przewozu.

Licencja spedycyjna gwarantuje, że firma spełnia określone wymogi prawne i jest w stanie odpowiedzialnie zarządzać przewoźnikami oraz zapewnić prawidłowe wykonanie usług transportowych.

Licencja spedycyjna a licencja transportowa

Chociaż zarówno licencja spedycyjna, jak i licencja transportowa są związane z branżą transportową, różnią się one znacząco pod względem zakresu odpowiedzialności oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Licencja spedycyjna pozwala firmom na pełnienie roli pośrednika w procesie transportu towarów. Spedytor nie tylko organizuje przewóz, ale również zajmuje się odprawami celnymi, przygotowuje instrukcje dla przewoźników, optymalizuje trasy przejazdów, zawiera umowy z podwykonawcami oraz dokumentuje wszystkie operacje przewozowe. Czyli jest to znacznie szerszy zakresie obowiązków, niż ma to miejsce u przewoźników. Licencja ta jest ważna zarówno w przypadku transportów krajowych, jak i międzynarodowych, umożliwiając spedytorom prowadzenie szeroko zakrojonej działalności.

Licencja transportowa, z drugiej strony, jest niezbędna dla przedsiębiorstw, które bezpośrednio zajmują się przewozem towarów lub osób. Praca przewoźnika polega głównie na przewożeniu towarów z punktu A do punktu B. W zależności od zakresu działalności mogą występować różne rodzaje licencji transportowych: krajowe dla przewozów realizowanych w obrębie danego kraju oraz wspólnotowe, które są wymagane dla przewozów międzynarodowych.

Licencja spedycyjna — kiedy potrzebna?

Licencja spedycyjna jest wymagana w każdym przypadku, gdy przedsiębiorstwo chce profesjonalnie zajmować się spedycją, czyli organizacją transportu towarów na rzecz innych firm lub osób prywatnych. Jest to kluczowy dokument dla firm, które chcą pełnić rolę pośrednika w łańcuchu transportowym, łączącego klientów z przewoźnikami.

Licencja spedycyjna – jak uzyskać?

Proces aplikacyjny jest regulowany przez Ustawę o transporcie drogowym, która określa konkretne wymogi, jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa starające się o to uprawnienie.

Licencja spedycyjna — wymagania

Zanim przedsiębiorstwo złoży wniosek o licencję spedycyjną, musi upewnić się, że spełnia wszystkie formalne wymogi określone w ustawie:

  • Osoby zarządzające firmą nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe, przestępstwa umyślne przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, oraz nie mogą posiadać zakazu wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego.
  • Zabezpieczenie finansowe — przedsiębiorstwo musi wykazać, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi lub majątkiem o wartości minimum 50 000 Euro lub skorzystać z możliwości zakupu gotowej spółki z licencją
  • Przynajmniej jedna osoba w firmie musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ), który można uzyskać po zdaniu egzaminu pisemnego, uzyskaniu zwolnienia z tego egzaminu lub korzystając z usług naszej firmy, nawet w ciągu 1 dnia.

Licencja spedycyjna — dokumenty

Do wniosku o licencję spedycyjną należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie licencji, wypełniony zgodnie z wymogami ustawy.
  • Kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych osoby zarządzającej transportem.
  • Dowody spełnienia wymogów finansowych, takie jak wyciągi bankowe, gwarancje bankowe lub dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości.
  • Oświadczenie o niekaralności zarządzających.

Licencja spedycyjna — gdzie i jak składać wniosek?

Wniosek o licencję spedycyjną składa się w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Można go złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie.

Licencja spedycyjna — koszt

Koszt uzyskania licencji spedycyjnej zależy od okresu, na który jest wydawana. Opłaty wynoszą:

  • 800 zł za 2 -15 lat
  • 900 zł za 15 – 30 lat
  • 1000 zł za 30 – 50 lat

Licencja spedycyjna — czas oczekiwania

Licencja jest zazwyczaj wydawana w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, choć w bardziej skomplikowanych przypadkach proces ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy.

Licencja spedycyjna – najczęstsze problemy

Najczęściej spotykanym problemem przy staraniu się o licencję spedycyjną jest spełnienie przez przedsiębiorcę wymogu wykazania zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 000 EUR. W odróżnieniu od licencji transportowej, przepisy nie przewidują możliwości wykazania tego zabezpieczenia w formie polisy ubezpieczeniowej. Stąd zaczynający przedsiębiorcy mają problem w wykazaniu około 220 000 zł zabezpieczenia. Rozwiązaniem jest zakup Spółki Z O.O., która już posiada licencję spedycyjną i spełnia wszystkie wymogi. Dzięki temu działalność spedycyjną można rozpocząć z dnia na dzień, bez konieczności wykazywania od nowa wszystkich wymogów.

Inne problemy, które napotykają przedsiębiorcy, obejmują konieczność posiadania odpowiednich certyfikatów, takich jak Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć trudności z wykazaniem dobrej reputacji, co jest wymogiem formalnym. Dla wszystkich tych problemów również istnieje możliwość zakupu Spółki Z O.O., która już posiada licencję spedycyjną. Dzięki temu można szybko rozpocząć działalność, unikając wielu formalności związanych z uzyskaniem licencji od podstaw. Więcej szczegółów znajdziesz na zakup Spółki Z O.O. z licencją transportową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top