ubezpieczenie do licencji transportowej

Ubezpieczenie do licencji transportowej

Każdy przedsiębiorca działający w branży transportowej stoi przed koniecznością uzyskania odpowiedniej licencji transportowej, co jest nie tylko wymogiem prawnym, ale i środkiem zapewniającym bezpieczeństwo i wiarygodność w branży. Jednym z najważniejszych kryteriów, które muszą być spełnione w procesie licencyjnym, jest wykazanie odpowiedniej zdolności finansowej. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 jasno określa, że przewoźnik musi być w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania finansowe przez cały rok rachunkowy, a jednym ze sposobów potwierdzenia tej zdolności jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (OCZP).

Zdolność finansowa i wymogi kapitałowe

Zgodnie z rozporządzeniem, każdy przewoźnik drogowy musi wykazać, że dysponuje odpowiednim kapitałem i rezerwami finansowymi. Dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony wymagana jest kwota 9.000 Euro na pierwszy pojazd i 5.000 Euro na każdy kolejny. W przypadku mniejszych pojazdów (tzw. busy) pierwszy pojazd wymaga kapitału w wysokości 1.800 Euro, a każdy następny 900 Euro.

Alternatywne metody wykazania zdolności finansowej

W przypadkach, gdy tradycyjne metody wykazania zdolności finansowej nie są możliwe, przewidziane są alternatywy, takie jak gwarancje bankowe lub właśnie ubezpieczenie OCZP. Ta elastyczność w wyborze sposobu wykazania zdolności finansowej pozwala nowo powstającym przedsiębiorstwom na dostosowanie się do wymogów bez konieczności oczekiwania na pierwsze sprawozdanie finansowe.

Zakres ubezpieczenia OCZP

Ubezpieczenie OCZP to alternatywa dla zabezpieczenia finansowego, niestety w praktyce oznacza to, że służy ono jedynie temu aby spełnić wymogi przewidziane przepisami. Stąd też nie chroni ono przewoźnika ani przed odpowiedzialnością cywilną, ani przed skutkami sytuacji takich jak uszkodzenie czy też utrata towaru.

Co prawda, jego dużym plusem jest to, że w ten sposób przewoźnik może stosunkowo szybko i łatwo wykazać zdolność finansową niezbędną do uzyskania licencji zawodowej, bez posiadania dużych zasobów finansowych. Jako firma świadcząca kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla firm transportowych, pomagamy w uzyskaniu ubezpieczenia finansowego przewoźnika do licencji transportowej – od ręki i w ciągu kilka minut.

Przewoźnicy, którym zależy na zabezpieczeniu swojej floty na wypadek różnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych powinni skorzystać z innych ubezpieczeń tj. OCP, Cargo, czy też Assistance.

Różnice między OCZ a OCP, Cargo i innymi ubezpieczeniami w transporcie

W kontekście ubezpieczeń transportowych istnieje kilka różnych typów polis. Najistotniejsze jest odróżnienie ubezpieczenia OCZP od Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP). OCZ jest jedynym ubezpieczeniem akceptowanym w procedurze licencyjnej jako alternatywa dla wykazania zdolności finansowej, ale nie zabezpiecza ono przewoźnika w przypadku powstania zobowiązań do świadczenia pieniężnego, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością transportową (np. utrata towaru).

Inne typy ubezpieczeń, takie jak Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika (OCP) czy ubezpieczenie Cargo, chronią przed różnymi ryzykami i tym samym stanowią zabezpieczenie finansowe na skutek różnych sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas świadczenia usług transportowych. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla właściwego zabezpieczenia działalności transportowej.

OCZP (Odpowiedzialność Cywilna Zawodowa Przewoźnika Drogowego)

  • Zakres: wykazanie zdolności finansowej do licencji transportowej.
  • Cel: spełnienie wymogów przewidzianych przepisami.
  • Obowiązek: Nie, ale alternatywa dla uzyskania licencji transportowej i prowadzenia działalności w ramach przewozu drogowego.

OCP (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika)

  • Zakres: OCP chroni przewoźnika przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone na przewożonych towarach. Jest to ubezpieczenie bardziej specyficzne niż OCZP, skoncentrowane na towarach przewożonych.
  • Cel: Głównym celem jest ochrona wartości towarów przewożonych przez przewoźnika, np. w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia czy utraty.
  • Obowiązek: Zwykle nie jest obowiązkowe, ale jest bardzo zalecane, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, gdzie ryzyko szkód jest wyższe.

Cargo (Ubezpieczenie towarów w transporcie)

  • Zakres: Cargo obejmuje ochronę ubezpieczeniową dla towarów przewożonych, niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za szkodę.
  • Cel: Zapewnia pokrycie finansowe na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia towarów podczas transportu, zarówno drogowego, lotniczego, morskiego, jak i kolejowego.
  • Obowiązek: Podobnie jak OCP, zwykle nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale jest bardzo ważne dla ochrony wartości towarów w obrocie gospodarczym.

Inne ubezpieczenia

Dodatkowo, przewoźnicy mogą spotkać się z innymi typami ubezpieczeń, takimi jak Autocasco dla pojazdów transportowych, które pokrywa szkody wynikłe z wypadków, uszkodzeń pojazdów czy kradzieży. Można również rozważyć ubezpieczenia takie jak odpowiedzialność cywilna działalności gospodarczej, która obejmuje szerszy zakres ryzyk niekoniecznie związanych bezpośrednio z transportem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top