Ubezpieczenie OCP

Ubezpieczenie OCP

Specyfika branży transportowej ma to do siebie, że w drodze może wydarzyć się dosłownie wszystko. W związku z tym zawsze istnieje ryzyko poniesienia strat w ładunku, na które dobry przewoźnik powinien być przygotowany. Najlepszym rozwiązaniem na nieprzewidziane sytuacje jest oczywiście zakup odpowiedniego ubezpieczenia, w tym przypadku będzie to ubezpieczenie OCP. W dzisiejszym wpisie przybliżymy, czym jest to ubezpieczenie, co obejmuje i dlaczego rozsądny przewoźnik nie może sobie pozwolić na jego brak.

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika to forma ubezpieczenia, która chroni przewoźników drogowych przed finansowymi konsekwencjami wynikającymi z poniesionych strat transportowanego ładunku lub niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozowej. Jednocześnie chroni też interesy zleceniodawcy usługi transportowej, ponieważ obejmuje ono wypłatę należnego odszkodowania za utracony lub opóźniony towar.

Ubezpieczenie OCP jest istotne szczególnie w sytuacjach, kiedy dojdzie do nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wypadki drogowe powodujące uszkodzenie towaru, kradzieże ładunków, czy też nieprzewidziane opóźnienia w dostawie, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe zarówno dla przewoźnika, jak i dla zleceniodawcy. W takim przypadku odszkodowanie z ubezpieczenia OCP jest wypłacane zleceniodawcy przewozu, czyli stronie, która powierzyła przewoźnikowi transport towaru. Jest to bardzo ważne, gdyż utrata towaru zazwyczaj wiąże się z wypłatami dużych odszkodowań, które dla wielu przewoźników oznaczałoby ogromne obciążenie finansowe, a w skrajnych przypadkach nawet konieczność zamknięcia firmy.

Ubezpieczenie OCP chroni więc nie tylko interesy przewoźnika, ale przede wszystkim zapewnia klientom rekompensatę za ewentualne szkody, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania i stabilności w relacjach biznesowych dla firm transportowych. Stąd też wielu zleceniodawców przed podjęciem współpracy pyta, czy przewoźnik posiada takie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OCP – co obejmuje?

Ubezpieczenie OCP obejmuje szereg ryzyk związanych z działalnością transportową. Są to głównie:

 • Uszkodzenie lub zniszczenie towaru – szkody spowodowane wypadkiem, awarią pojazdu, błędami w załadunku, czy innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, które prowadzą do uszkodzenia lub zniszczenia przewożonego ładunku.

 • Kradzież ładunku – odszkodowanie w przypadku kradzieży towaru podczas transportu.

 • Opóźnienie w dostawie – chroni przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z opóźnień w realizacji umów przewozowych, które skutkują stratami dla zleceniodawcy.

 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu – pokrycie strat wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez przewoźnika, co może obejmować różne scenariusze.

Dodatkowo, polisy OCP mogą oferować możliwość rozszerzenia ochrony o specyficzne ryzyka związane z danym rodzajem przewozów lub specjalnymi wymaganiami towarów. Firma Dla Transportu, bazując na postanowieniach Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, oferuje dostosowanie ubezpieczenia OCP do własnych potrzeb, w tym dla szkód:

 • powstałych wskutek rabunku (rozboju)
 • powstałych podczas przewozu żywych zwierząt
 • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące)
 • powstałych podczas przewozu towarów łatwo psujących się
 • powstałych podczas przewóz leków, AGD, części samochodowych i wiele innych

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OCP?

Wyłączenia w polisie OCP to sytuacje, które uniemożliwiają wypłatę odszkodowania lub ograniczają zakres działania ubezpieczenia. Istnieje kilka typowych okoliczności, które mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela:

 • Uszkodzenie ładunku z powodu przekroczenia przepisów ruchu drogowego – jeżeli szkoda powstanie w wyniku naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Przykłady takich naruszeń to przekroczenie prędkości, niestosowanie się do znaków drogowych, czy jazda na czerwonym świetle.

 • Brak wymaganych uprawnień u kierującego pojazdem – jeśli kierowca nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu, na przykład nieaktualne prawo jazdy lub brak odpowiedniej kategorii uprawnień do prowadzenia pojazdu ciężarowego, ubezpieczyciel może uznać to za podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

 • Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku – jeżeli ładunek nie został odpowiednio zabezpieczony, co doprowadziło do jego uszkodzenia, przewoźnik może nie otrzymać odszkodowania. Odpowiednie zabezpieczenie obejmuje używanie pasów, blokad, mat antypoślizgowych i innych środków zabezpieczających, które zapobiegają przemieszczaniu się towaru.

 • Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kierowcy – przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są ściśle regulowane. Jeżeli wypadek lub uszkodzenie ładunku nastąpiło, gdy kierowca przekroczył dopuszczalny czas pracy, np. nie podjął wymaganego odpoczynku, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

 • Nieprawidłowy stan techniczny pojazdu – jeśli pojazd miał stwierdzone usterki techniczne, które powinny być naprawione przed wyruszeniem w trasę, a które przyczyniły się do wypadku lub uszkodzenia towaru, to również może to być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

W każdym z tych przypadków, przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, warto dokładnie przestudiować warunki ubezpieczenia, aby zrozumieć wszystkie wyłączenia odpowiedzialności, które mogą mieć zastosowanie do konkretnej polisy.

Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OCP nie jest obowiązkowe, jednakże w praktyce jest często wymagane przez firmy zlecające transport towarów, szczególnie w przypadku przewozów międzynarodowych. Posiadanie takiego ubezpieczenia zwiększa wiarygodność przewoźnika i chroni przed potencjalnymi roszczeniami finansowymi, co czyni je praktycznie niezbędnym dla większości działalności transportowych​.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie OCP?

Choć ubezpieczenie OCP nie jest obowiązkowe to i tak większość przewoźników decyduje się na jego zakup. Jest to dość oczywiste, zwłaszcza w kontekście wiarygodności w oczach Klientów, którzy wiedzą, że w razie nieoczekiwanej utraty towaru nie zostaną na lodzie, ponieważ zostanie im wypłacone niezależne ubezpieczenie z polisy OCP. Zabezpiecza to także samego przewoźnika, który nie ponosi kosztów i nie musi wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni, co jak nietrudno się domyśleć, mogłoby być dużym obciążeniem, zwłaszcza gdy w grę wchodzą ładunki o dużej wartości.

Ubezpieczenie OCP a cargo

Ubezpieczenie OCP i ubezpieczenie Cargo są dwoma różnymi rodzajami polis, które służą ochronie interesów różnych stron zaangażowanych w proces transportu towarów. Oto główne różnice i funkcje każdego z tych ubezpieczeń:

Ubezpieczenie OCP:

 • Kto jest chroniony: przewoźnik i jego klienci.
 • Przed czym chroni: finansowe konsekwencje roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych na ładunkach, które przewozi, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozowej. To obejmuje uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież towaru, a także opóźnienia w dostawie.
 • Cel: zabezpieczenie przewoźnika przed roszczeniami trzecich stron, co może obejmować zarówno zleceniodawcę jak i odbiorcę towaru.

 

Ubezpieczenie Cargo

 • Kto jest chroniony: właściciel ładunku, którym może być nadawca lub odbiorca
 • Przed czym chroni: ochrona samego towaru przewożonego przez dowolnego przewoźnika, niezależnie od tego, czy szkoda wynika z jego działania, czy też zdarzeń, na które nie miał wpływu.
 • Cel: zabezpieczenie wartości towaru przewożonego, gwarantując, że w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, właściciel towaru otrzyma odszkodowanie.

Jak można zauważyć, ubezpieczenie OCP i cargo doskonale uzupełniają się, zapewniając kompleksową ochronę zarówno przewoźnikom, jak i właścicielom towarów. Stąd też przewoźnicy często wykupują OCP, aby chronić się przed odpowiedzialnością wobec swoich klientów, podczas gdy właściciele towarów mogą dodatkowo wykupić Cargo, aby zabezpieczyć wartość przewożonych produktów. Dla wielu firm korzystających z usług transportowych idealne jest posiadanie obu tych polis, aby zapewnić pełną ochronę na każdym etapie transportu.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

Koszt ubezpieczenia może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników. Oto, co wpływa na cenę polisy:

 • Zakres ochrony
 • Wartość i rodzaj przewożonego towaru
 • Wielkość i rodzaj floty
 • Obszar przewozów
 • Doświadczenie i historia ubezpieczeniowa przewoźnika
 • Przychód realizowany przez firmę

Jak wybrać ubezpieczenie OCP?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia OCP powinien być przemyślaną decyzją, która uwzględnia specyfikę działalności firmy oraz jej indywidualne potrzeby. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą Ci wybrać odpowiednie ubezpieczenie OCP:

 • Zastanów się, jakie ryzyka są związane z Twoją działalnością transportową. Rozważ rodzaj, wartość i cele przewożonych towarów, a także trasy przewozów, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
 • Upewnij się, że polisa odpowiada wszystkim potencjalnym ryzykom związanym z Twoją działalnością. Sprawdź, czy ubezpieczenie obejmuje wszystkie rodzaje ładunków, które przewozisz, oraz czy zapewnia ochronę na wszystkich trasach, którymi się poruszasz.
 • Rozważ koszt i warunki ubezpieczenia. Cena ubezpieczenia jest oczywiście ważnym czynnikiem, ale pamiętaj, że najtańsza oferta nie zawsze jest najlepsza.
 • Sprawdź możliwości dostosowania polisy. Nasze ubezpieczenia OCP pozwalają na dostosowanie zakresu ochrony do konkretnych potrzeb przewoźnika, co jest bardzo korzystne. Zapytaj o możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka, które mogą nie być standardowo uwzględniane.

Gdzie kupić ubezpieczenie OCP?

Zakup ubezpieczenia OCP w naszej firmie to nie tylko ochrona przed finansowymi konsekwencjami w przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku. Dzięki elastycznym opcjom, które oferujemy, możesz dostosować polisę do unikalnych potrzeb swojego biznesu, zapewniając sobie najlepsze możliwe zabezpieczenie.

Oferujemy różnorodne klauzule dodatkowe, które pozwalają na kompleksową ochronę różnych aspektów działalności transportowej. Ponadto, oferujemy również ubezpieczenie OC dla spedytorów, które zabezpiecza przed kosztami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach i dostosować ubezpieczenie do potrzeb Twojej firmy. Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w wyborze najlepszego ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top